Καλλιτεχνίες της Α΄Γυμνασίου

Η Α΄Γυμνασίου κατασκευάει κύτταρα