Ευτυχισμένο με υγεία και τύχη το 2017! 
Καλή δύναμη & Επιτυχία
σε όλους τους υποψήφιους μαθητές 
των Πανελληνίων Εξετάσεων!